3. Fotografski natječaj „Moji doli i bregi

LAG Međimurski doli i bregi provodi 3. Fotografski natječaj „Moji doli i bregi“ koji traje do 15. rujna 2017. godine.

Sve osobe starije od 16 godina koje se bave fotografijom mogu sudjelovati u natječaju, a sadržaj fotografije (veličina min. 2000px po širini) mora biti povezan s prirodnim ljepotama, poljoprivredom, turizmom, kulturnom baštinom ili manifestacijama na području Lokalne akcijske grupe Međimurski doli i bregi, tj. na području Općine Belica, Općine Domašinec, Općine Gornji Mihaljevec, Općine Mala Subotica, Općine Nedelišće, Općine Selnica, Općine Strahoninec, Općine Sveti Juraj na Bregu, Općine Sveti Martin na Muri, Općine Šenkovec, Općine Štrigove, Općine Podturen, Općine Pribislavec i Grada Mursko Središće.

Fotografije se šalju na adresu elektronske pošte lag.mdib@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je snimljena fotografija, imenom i prezimenom i datumom rođenja autora, adresom elektronske pošte i brojem telefona.


PDF DOKUMENTI

FOTOGRAFSKI NATJEČAJ