Akti Općinskog načelnika

Odluka o imenovanju službenika za informiranje


Akti Općinskog načelnika


2017. Odluka načelnika o raspisivanju natječaja stipendije

2017. Odluka o imenovanju stožera ZIS

Poslovnik stožera CZ  2017

2016. Odluka o popisu imovine i povjerenstvu

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu


ODLUKA O IMENOVANJU STOŽERA ZIS

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE 2016.


Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri


Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja u uredskom poslovanju Općine Sveti Martin na Muri


Procedura naplate prihoda Općine Sveti Martin na Muri


Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Sveti Martin na Muri 2015.