Akti općinskog vijeća

Objava informacija prema Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)

 


SVI OPĆINSKI AKTI NA JEDNOM MJESTU – najnoviji na dnu stranice.

 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka o zakupu poljoprivrednog zemljišta

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna-2014

ANALIZA davanja koncesije – pogrebni prijevoz

IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA U 2012

Komisija za Statut PLAN ZAŠTITE OD POŽARA – izmjena

Polugodišnje izvršenje proračuna 2013.

PROCJENA UGORŽENOSTI OD POŽARA – izmjene i dopune

provedbeni plan unapređenja od požara 2014.

Vrijednost komunalnog boda 2013

Odluka o upravi groblja

Unutarnji nadzor Opcine Sveti Martin na Muri

2014-Program javnih potreba u kulturi

2014-Program javnih potreba u socijalnoj zastiti

2014-Program javnih potreba u sportu

2014-Program komunalne infrastrukture

I. Izmjene i dopune Proračuna-2013

Izmjene i dopune – Plan razvojnih programa 2013.

Izmjene i dopune Plana nabave 2013.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Izmjene i dopune socijalnog programa 2013.

Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014

Odluka o koncesiji

Odluka-prihvaćanje izvješća o reviziji

Plan nabave 2014.

Plan razvojnih programa 2014.

PRORAČUN-2014

Izmjene i dopune Odluke o naknadi za rad načelnika

Izmjene i dopune Odluke o naknadi za rad zamjenice načelnika

Izvješće javnih potreba u športu za 2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i kom.infrastrukture 2013.

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2013.

Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2013. godinu

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2013

Odluka stipendije i pomoći-2014

Izmjene i dopune-Plan razvojnih programa 2014.

Odluka-zakup

Rebalans proračuna-2014

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva

Odluka o planu programu i načinu upoznavanja stanovništva s opsasnostima od požara

ODLUKA-Aneks Ugovora

ODLUKA-udžbenici

Smjernice zaštita i spašavanje-2014

Komunalni bod-Odluka

Odluka-javna priznanja

Odluka-UPU Gosp.zone III. dio

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara-2015


2015-Program javnih potreba u kulturi

2015-Program javnih potreba u socijalnoj zastiti

2015-Program javnih potreba u sportu

2015-Program komunalne infrastrukture

ODLUKA – Javno dobro

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2015

ODLUKA-II. ID DPU Gospodarske zone

Odluka-Izmjene i dopune Pravilnika o stipendiranju

Plan nabave 2015.

Plan razvojnih programa

Proračun-2015

Smjernice zaštita i spašavanje-2015


2. Izmjene i dopune-Plan razvojnih programa 2014.

2.Rebalans proračuna-2014

Izmjene i dopune Plana nabave 2014.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2014.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2014.

Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture za 2014.


Analiza-2014

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 15 SJEDNICE

Odluka o kriterijima i uvjetima_Centar za posjetitelje

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite

Zaključak-izvješće o radu načelnika

Zaključak-sanacija odlagališta Lapšina

ZAPISNIK SA 13 SJEDNICE

ZAPISNIK SA 14 SJEDNICE

Izvješće javnih potreba u sportu za 2014

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2014

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2014

Izvještaj o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2014

ODLUKA O IZRADI I IZMJENA I DOPUNA gospodarske zone II U MARTINU NA MURI

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite

Zaključak-sanacija odlagališta Lapšina

ZAPISNIK SA 13 SJEDNICE

ZAPISNIK SA 14 SJEDNICE

ZAPISNIK SA 15 SJEDNICE

Analiza-2014

Izvješće Povjerenstva za stipendije 2015

Odluka – Izmjene razvojne strategije_Internet (5)

Odluka – Izrada novog strateškog plana do 2020 (3)

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti

Odluka o kriterijima i uvjetima_Centar za posjetitelje

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2014

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2014_1

Odluka OV za stipendije 2015

Zaključak-izvješće o radu načelnika


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna-2014

Izvješće javnih potreba u sportu za 2014

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2014

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2014

Izvještaj o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2014

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 16 SJEDNICE

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2014

Odluka o raspodjeli rezultata-2014

Odluka OV za stipendije 2015

TABELA SKLOPLJENIH UGOVORA TOKOM 2014

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama


Dodano dana: 04.05.2015.

Analiza-2014

Izvješće javnih potreba u sportu za 2014

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2014

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2014

Izvješće Povjerenstva za stipendije 2015

Izvještaj o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2014

Odluka – Izmjene razvojne strategije_Internet (5)

Odluka – Izrada novog strateškog plana do 2020 (3)

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Odluka o donošenju Procjene ugroženosti

ODLUKA O IZRADI I IZMJENA I DOPUNA gospodarske zone II U MARTINU NA MURI

Odluka o kriterijima i uvjetima_Centar za posjetitelje

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2014

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2014_1

Odluka OV za stipendije 2015

Zaključak-izvješće o radu načelnika

Zaključak-sanacija odlagališta Lapšina

ZAPISNIK SA 13 SJEDNICE ZAPISNIK SA 14 SJEDNICE

ZAPISNIK SA 15 SJEDNICE


Odluka o odricanju po naslijeđenoj imovini

Odluka o potpisivanju Sporazuma – reciklažno dvorište

ODLUKA O ZAKUPU – Centar za posjetitelje

ODLUKA-financiranje stranaka (3)


IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 20 SJEDNICE

Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna UPU GOSPODARSKE ZONE II DIO

Odluka o kupnji stana

Odluka o osnivanju Savjeta mladih

Poziv na 20. sjednicu OV

ZAPISNIK SA 19 SJEDNICE

Odluka o prihvaaćanju ponude REDEA

Poslovni dnevnik_Odluka Vijeća


Odbor za javna priznanja 2015

Odluka o II. ID DPU Gospodarske zone – I. dio

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

ODLUKA O OTPISU-sufinanciranje mrtvačnice

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Odluka o izborima članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Sveti Martin na Muri


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izborima članova vijeća MO

Odluka o utvrđivanju granica Mjesnih odbora na području Općine Sveti Martin na Muri

Odluka-javna priznanja


2016-Program javnih potreba u kulturi

2016-Program javnih potreba u socijalnoj zastiti

2016-Program javnih potreba u sportu

2016-Program komunalne infrastrukture

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja u 2015.godini

II.ID DPU GZ SV Martin – ISPRAVAK

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2016

Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Martin na Mmuri

Odluka o promjeni granica naselja na području Općine Sveti Martin na Muri

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Martin na Muri

Plan razvojnih programa 2016

Proračun 2016. sa projekcijama 2017. i 2018.

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine za2016-2019.g.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine za2016-2019.g._1


2. Rebalans proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015

II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2015

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2015

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015

Izmjene i dopune Programa komunalne infrastrukture za 2015


Dodano: 8.03.2016.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu

Izvješće javnih potreba u sportu za 2015

IZVJEŠĆE NAČELNIKA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI 2015. GODINU

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2015

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2015

Izvještaj o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2015

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 2015.

OBRAZLOŽENJE – ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Odluka o broju i visini redovnih stipendija 2016

Odluka o raspodjeli rezultata-2015

ODLUKA-III. ID DPU Gospodarske zone – 1.dio-2

Zaključak o prihvaćaju Izvješća revizije

Zaključak o prihvaćanju inventure 2015.

Zaključak o prihvaćanju Izvješće o radu načelnika

Zaključak o prihvaćanju Izvještaja unutarnjeg nadzora za 2015.


Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine 2008-2016

Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri

Odluka o osnivanju i potretanju postupka registracije Zavičajne zbirke Sveti Martin na Muri

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2015

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu MURS-EKOM d.o.o. za 2015.

Odluka o uspostavi Registru imovine Općine Sveti Martin na Muri


Odluka o donošenju III. ID DPU Gospodarske zone
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna UPU Vučkovec
Odluka o Murs-ekom II
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu MURS-EKOM d.o.o. za 2016
Odluka o ustupanju i prijenosu namjenskih sredstava
Poziv na 27. sjednicu OV
ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE


Dodano 15.09.2016.

zakljucak-o-prihvacanju-izvjesce-o-radu-nacelnika

polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-2016

odluka-o-uvjetima-i-kriterijima-koristenja-prostora-u-vlasnistvu-opcine-sv-mm

odluka-o-rasporedivanju-sredstava-za-redovito-financiranje-stranaka-2016

odluka-o-prodaji-nekretnine odluka-o-odredivanju-pravnih-osoba-od-interesa-za-sustav-cz

obrazlozenje-ostvarenje-prihoda-i-primitaka-rashoda-i-izdataka-za-razdoblje-01-01-30-06-2016

izvjestaj-o-provedbi-plana-razvojnih-programa-za-1-6-2016


Dodano 4.11.2016

i-izmjene-i-dopune-plana-razvojnih-programa-za-2016

i-izmjene-i-dopune-proracuna-opcine-sveti-martin-na-muri-za-2016-godinu

odluka-o-uvjetima-i-kriterijima-koristenja-prostora-u-vlasnistvu-opcine-sv-mm

odluka-javna-priznanja


Dodano 22.11.2016.

odluka-o-davanju-koncesije-za-obavljanje-javne-usluge-za-komunalnu-djelatnost-skupljanja-odvoza-i-odlaganja-komunalnog-mjesanog-otpada-na-podrucju-opcine-sveti-martin-na-muri odluka-o-donosenju-strategije-razvoja-opcine-do-2020-god


Dodano 29.12.2016.

Analiza sustava Civilne zaštite Općine Sveti Martin na Muri u 2016.godini

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Martin na Muri za 2016.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Sveti Martin na Muri za 2016.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveti Martin na Muri za 2016

Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Martin na Muri

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Martin na Muri za 2017. g.

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Martin na Muri za 2017. g._1

Program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zastiti za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu


Dodano 07.03.2017.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2016

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2016

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2016

Izvješće o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2016

Odluka o broju i visini redovnih stipendija 2017

Odluka o davanju suglasnosti o potpisivanju Ugovora o izvansudskoj nagodbi

Odluka o davanju suglasnosti Pismu namjere – Međ.vode

Odluka o ID Odluke o izradi III. ID UPU Vučkovec

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna PPUO Sveti Martin na Muri

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika

Odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu – Međ.vode

Odluka o potpisivanju Ugovora o suf. projekta – međ.vode

Odluka o prihvaćanju fin.izvještaja DVD-2016

Oduka o davanju suglasnosti o potpisivanju Ugovora o zamjeni nekretnina

Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu

Zaključa..k o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika


Dodano 18.04.2017.

Izvještaj 2016. Sv. Martin na Muri

Odluka o davanju suglasnosti i potpisivanju Ugovora o kupoprodaji s Lovačkim društvom Trčka

ODLUKA O IZRADI ID UPU CENTRA SVETOG MARTINA NA MURI

ODLUKA O IZRADI ID UPU GOSPODARSKE ZONE SVETI MARTIN NA MURI III DIO

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu MURS-EKOM d.o.o. za 2016

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću u 2017. godini

Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora

Oduka o davanju suglasnosti o potpisivanju Sporazuma o izradi IV. ID PPUO Sveti Martin na Muri

PRAVILNIK o provedbi potupaka jednostavne nabave u Općini Sveti Martin na Muri

Odluka o suglasnosi za provedbu ulaganja


KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA 19.06.2017.

Izvješće Mandatne komisije

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje

Odluka o izboru Mandatne komisije

Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća

Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća

Poziv


Dodano 13.07.2017.

Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije

Odbor za finacije i proračun

Odluka o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Odluka o imenovanju potpisnika dokumentacije

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

Odluka o općinskim porezima Općine Sveti Martin na Muri

Poziv na sjednicu


DODANO 19.09.2017.

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2017

ANALIZA davanja koncesije – dimnjačar

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE

Odbor za dodjelu javnih priznanja

Odluka o imenovanju članova Uprave groblja Op˛ćine Sveti Martin na Muri

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna DPU Gospodarske zone Sv.martin na Muri – I. dio

Poziv na sjednicu 3 sjednicu 2017

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE


DODANO 14.11.2017.

Izvod iz zapisnika sa 4.sjednice OV

Odluka o izmjenama o imenovanju članova Uprave groblja 4.sjednica OV

Odluka o kupnji zemljišta 4.sjednica OV

Odluka-javna priznanja 4. sjednica OV

Poziv na 4. sjednicu OV


DODANO 20.12.2017.

Analiza sustava Civilne zaštite Općine Sveti Martin na Muri u 2017.godini

Odluka o ID Odluke o dodjeli koncesije -dimnjačar

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

Odluka o donošenju IV.ID Gospodarske zone SV Martin 1.dio

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Sveti Martin na Muri

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja otpada

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Martin na Muri za 2018. g.

Plan razvojnih programa 2018

Poziv na 5. sjednicu OV

Program gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Program javnih potreba u socijalnoj zastiti za 2018. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Proračun Općine Sv.Martin na Muri za 2018

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Sveti Martin na Muri za 2018 godinu


DODANO 11.01.2018.

Izmjene i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Sveti Martin na Muri za 2016

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu


DODANO 23.03.2018.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017

Izmjena i dopuna Statuta Općine Sveti Martin na Muri

Izvješće o izvršenju Programa gradnje i odr. kom. infrastrukture 2017

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2017

Izvješće o izvršenju programa u kulturi za 2017

Izvješće o izvršenju Programa u socijalnoj zaštiti-2017

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 2017.

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 7. SJEDNICE

OBRAZLOŽENJE – ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Sveti Martin na Muri

Odluka o broju i visini redovnih stipendija 2018

ODLUKA O DONOŠENJU III. ID UPU TOPLICE SVETI MARTIN

ODLUKA O DONOŠENJU IV. ID PPUO SvetiMartin na Muri

Odluka o dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Martin na Muri

Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Odluka o pristupanju izradi programa zaštite divljači na području općine

Odluka o prodaji nekretnine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja – 2017

ODLUKA o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje finaciranje političkih stranaka u Općinskom vijeću u 2018. godini

Odluka o sklapanju aneksa Ugovora Odluka o usvjanju Procjene rizika od velikih neseća

Poziv na 7. sjednicu OV

Zaključak o prihvaćanju fin.izvještaja DVD

Zaključak o prihvaćanju inventure 2017.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika