Odluka o potpisivanju Ugovora o partnerstvu – Međ.vode