Oduka o davanju suglasnosti o potpisivanju Ugovora o zamjeni nekretnina