Aktualni Natječaji Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Međimurske županije i HAMAG BICRO

Ministarstvo turizma raspisalo je Natječaj za:

  • Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Ø  Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe (udruge koje u svojem statutu imaju utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva, ustanove za obrazovanje odraslih), dok su prihvatljivi partneri udruge, ustanove za obrazovanje odraslih, poslodavci/gospodarski subjekti (registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva) te regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ø  Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 03.05.2017.

Ø  Cijeli program zajedno sa svim prilozima možete pronaći OVDJE.

 

  • Konkurentnost turističkog gospodarstva

Ø  Prihvatljivi prijavitelji su mala gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge), fizičke osobe – privatni iznajmljivači

Ø  Predmet natječaja je dodjela bespovratnih sredstva za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma i podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma

Ø  Rok za podnošenje projektnih prijava je 10.04.2017.

Ø  Cijeli program sa svim prilozima možete pronaći OVDJE.

 

Međimurska županija raspisala je Javni poziv za:

  • Dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Međimurske županije u 2017. godini

Ø  Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti) upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge koje se bave razvojem ruralnog područja i očuvanjem vrijednosti sela, poduzetnici i ustanove

Ø  Ulaganja se odnose na:

o   Edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika; rok za podnošenje zahtjeva najkasnije do 30. studenog 2017.

o   Podizanje i obnova trajnih nasada; rok za podnošenje zahtjeva najkasnije do 30. studenog 2017.

o   Nabava i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče; rok za podnošenje zahtjeva za proljetnu sadnju je najkasnije do 30. 06. 2017., a za jesensku sadnju od 1.7.2017. do 30.11.2017.

o   Sudjelovanje na sajmovima i izložbama; rok za podnošenje zahtjeva najkasnije do 30. rujan 2017.

o   Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda; rok za podnošenje zahtjeva najkasnije do 30. rujan 2017.

Ø  Više o samom programu možete pronaći OVDJE.

 

  • Dodjelu bespovratnih potpora temeljem Projekta „Turističke potpore u Međimurskoj županiji“ za 2017. godinu

Ø  Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe s područja Međimurske županije koji su registrirani za obavljanje određene turističke djelatnosti (OPG, fizičke osobe – iznajmljivači, obrti, trgovačka društva, drugi subjekti registrirani za turističku/ugostiteljsku djelatnost)

Ø  Sredstva će se dodijeliti za one projekte koji mogu zaživjeti u što kraćem roku, koji su po sadržaju originalni u smislu proširenja turističke ponude, koji potiču i proširuju razvoj selektivnog turizma te koji potiču povećanje broja dolazaka i noćenja turista.

Ø  Sredstva se NE dodjeljuju za potporu manifestacijama

Ø  Rok za podnošenje zahtjeva je 20. ožujak 2017.

Ø  Više o javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

 

Turistička zajednica Međimurske županije objavila je:

  • Javni poziv za potpore turističkim događanjima u 2017. godini

Ø  Prihvatljivi korisnici su trgovačka društva, obrti, zadruge, sportsko-rekreativne, kulturno-umjetničke i ekološke udruge građana, strukovne organizacije/udruge, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice općina i gradova

Ø  Rok za podnošenje prijava je 25.03.2017.

Ø  Više o Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

 

Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije raspisuje:

  • Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za aktivnosti promocije malog gospodarstva

Ø  Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne (regionalne) samouprave, turističke zajednice gradova i županija, obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove te udruge

Ø  Prihvatljivi troškovi su troškovi organizacije aktivnosti, realizacije projekta/programa, ostali troškovi koji su izravno povezani s provedbom aktivnosti promocije malog gospodarstva

Ø  Prijave se mogu podnijeti najkasnije do 23.3.2017.

Ø  Više o javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

 

 

Ukoliko imate pitanja u vezi objavljenih Natječaja, slobodno nas kontaktirate na broj telefona 040 395 586 ili putem maila mateja.mihalic@redea.hr.