Dokumenti

DOKUMENTI OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI. | * najnoviji dokumeti nalaze se na dnu stranice

Svi dokumenti dostupni su PDF obliku. Za pregled vam je potreban Adobe Reader.


 

Obrazac BIL 2014

Obrazac NT 2014

Obrazac Obveze 2014

Obrazac PR-RAS 2014

Obrazac P-VRIO 2014

Obrazac RAS-funkcijski 2014

REFERENTNA STRANICA 2014

TABELA SKLOPLJENIH UGOVORA TOKOM 2014

Sklopjeni Ugovori 2013 TABELARNI PRIKAZ

KONAČNO IZVJEŠĆE o visini troškova i načinu korištenja troškova osiguranih u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri

Obračun proračuna-2013

Odluka naknade općinkso vijeće 2014

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Odluka o naknadi za rad načelnika

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika

Odluka o raspodjeli rezultata 2013

Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata Općina Sveti Martin na Muri


Financijski izvještaji 06-2015 – konsolidirani

Financijski izvještaji 06-2015


Obračun proračuna-polugodišnji 2015


Izvještaj prihodi – rashodi 1 siječanj do 30 rujan 2015


I.Rebalans proračuna 2015

Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2015


ODLUKU O ODREĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA RAD IZBORNIH POVJERENSTAVA


Odluka o popisu imovine i povjerenstvu – 2015


Proračun 2016. sa projekcijama 2017. i 2018

Plan razvojnih programa 2016

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2016


POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA-2015


12-2015 Financijski izvještaji Općine Sveti Martin na Muri

Bilješke uz fin.izvještaje-2015

Tablice uz obvezne Biljeske 2015


12-2015 Konsolidirani fin. izvještaji Općine Sveti Martin na Muri

Bilješke uz konsolidirane fin.izvještaje-2015


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu


03-2016

Bilješke uz Obrazac PR-RAS od 01.01.-31.03.2016.


06-2016 – konsolidirani

06-2016


polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-2016

financijski-izvjestaj-za-09-2016


II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri 2017-2019.

Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu


POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA-2016.


Financijski izvještaj 12-2016 Konsolidirani

Financijski izvještaj 12-2016

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Sveti Martin na Muri za 2016 g


Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje-2016


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa 2016.

OBRAZLOŽENJE – ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja – 2016


Financijski izvjestaji Opcine Sveti Martin na Muri za razdoblje od 01.01.-31.03.2017


Financijski izvjestaj 06-2017


1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017


Bilješke uz Obrazac PR-RAS od 01.01.-30.09.2017

Financijski izvjestaj 09-2017


Proračun Općine Sv.Martin na Muri za 2018

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2018. godinu

Plan razvojnih programa 2018


2. Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2017

2. Rebalans proračuna


Biljeske uz Godisnji financijski izvjestaj 2017

Godisnji financijski izvjestaj 12-2017


Biljeske uz konsolidirane financijske izvjestaje Općine Sveti Martin na Muri 2017

Izvjestaj o obvezama za razdoblje 1.01.2017. do 31.12.2017. Opcina Sveti Martin na Muri


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017

Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa 2017

OBRAZLOŽENJE – ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2017