Dokumenti

DOKUMENTI OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI. | * najnoviji dokumeti na dnu stranice

Svi dokumenti dostupni su PDF obliku. Za pregled vam je potreban Adobe Reader.


 

Obrazac BIL 2014

Obrazac NT 2014

Obrazac Obveze 2014

Obrazac PR-RAS 2014

Obrazac P-VRIO 2014

Obrazac RAS-funkcijski 2014

REFERENTNA STRANICA 2014

TABELA SKLOPLJENIH UGOVORA TOKOM 2014

Sklopjeni Ugovori 2013 TABELARNI PRIKAZ

KONAČNO IZVJEŠĆE o visini troškova i načinu korištenja troškova osiguranih u Proračunu Općine Sveti Martin na Muri

Obračun proračuna-2013

Odluka naknade općinkso vijeće 2014

Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija

Odluka o naknadi za rad načelnika

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika

Odluka o raspodjeli rezultata 2013

Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata Općina Sveti Martin na Muri


Financijski izvještaji 06-2015 – konsolidirani

Financijski izvještaji 06-2015


Obračun proračuna-polugodišnji 2015


Izvještaj prihodi – rashodi 1 siječanj do 30 rujan 2015


I.Rebalans proračuna 2015

Izmjene i dopune plana razvojnih programa 2015


ODLUKU O ODREĐIVANJU IZNOSA NAKNADE ZA RAD IZBORNIH POVJERENSTAVA


Odluka o popisu imovine i povjerenstvu – 2015


Proračun 2016. sa projekcijama 2017. i 2018

Plan razvojnih programa 2016

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA 2016


POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA-2015


12-2015 Financijski izvještaji Općine Sveti Martin na Muri

Bilješke uz fin.izvještaje-2015

Tablice uz obvezne Biljeske 2015


12-2015 Konsolidirani fin. izvještaji Općine Sveti Martin na Muri

Bilješke uz konsolidirane fin.izvještaje-2015


Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2015. godinu


03-2016

Bilješke uz Obrazac PR-RAS od 01.01.-31.03.2016.


06-2016 – konsolidirani

06-2016


polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-2016

financijski-izvjestaj-za-09-2016


II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2016. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sveti Martin na Muri 2017-2019.

Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu


POPIS KORISNIKA SPONZORSTVA I DONACIJA-2016.


Financijski izvještaj 12-2016 Konsolidirani

Financijski izvještaj 12-2016

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Sveti Martin na Muri za 2016 g


Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje-2016


Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu

Izvršenje plana razvojnih programa 2016.

OBRAZLOŽENJE – ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja – 2016


Financijski izvjestaji Opcine Sveti Martin na Muri za razdoblje od 01.01.-31.03.2017


Financijski izvjestaj 06-2017


1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017


Bilješke uz Obrazac PR-RAS od 01.01.-30.09.2017

Financijski izvjestaj 09-2017