Informacije

 

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI,
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 7
40313 SVETI MARTIN NA MURI


TEL. 040/868-231, TEL. TZ 040/868-619, FAX: 040/868-922

opcina.svmartin@gmail.com

TZ: info@svetimartin.hr
WEB: www.svetimartin.hr
OIB: 90870759737
MBG Općine Sveti Martin na Muri: 02652854

RADNO VRIJEME OPĆINE I TZ:
PON-PET 07:00-15:00
SRI 07:00-16:00

 

ŽUPA SVETI MARTIN NA MURI
VLČ. IVAN HERCEG
TRG SVETOG MARTINA 1
TEL: 040/868-133
direktorij@inet.hr

 

OŠ SVETI MARTIN NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 4
TEL/FAX: 040/868-206
os-sveti-martin@ck.htnet.hr

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
TRG SVETOG MARTINA 9
TEL: 040/868-177
RADNO VRIJEME:
NEPARNI DATUMI: 07:00-13:30
KUĆNE POSJETE: 13:30-14:30
PARNI DATUMI: 13:00-19:30
KUĆNE POSJETE: 19:30-20:30

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
RADNO VRIJEME:
NEPARNI DATUMI: 07:00-14:30
PAUZA: 10:00-10:30
PARNI DATUMI: 13:00-20:30
PAUZA: 16:00-16:30

 

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE – DR. IVANA BABIĆ
GLAVNA , SVETI MARTIN NA MURI
TEL: 040/868-200
RADNO VRIJEME:
PON/SRI/PET – 7:00-13:30
UT/ČET – 12:00-18:00

 

HRVATSKA POŠTA SVETI MARTIN NA MURI
TRG SVETOG MARTINA 7
TEL/FAX 040/868-355
RADNO VRIJEME:
PON, SRI, ČET, PET 08:00-14:30
UT 08:00-17:00

 

LJEKARNA „POČUČA“
TRG SVETOG MARTINA 9
TEL: 040/868-733
RADNO VRIJEME:
PON-PET 07:30-15:00
SUB 1 I 3 RADNA 07:30-12:30

 

CAFFEE BAR I NIGHT CLUB „ARIES“
TRG SVETOG MARTINA 8
TEL. 040/868-274
RADNO VRIJEME:
PON-ČET/NED – 07:00 – 23:00
PET/SUB – 07:00 – 04:00

 

Ruska Masaža
Jelena Oletić, prof.
Tel. 040 868 392
Mob. 091 / 957 8173
email: elenaoletich@gmail.com

profesionalna medicinska masaža
– uklanjanje bolova u leđima
– masaža cijelog tijela
– parcijalna masaža ( masaža nogu,ruku i dlana,vrata,glave,stopala,lica)
depilacija
japansko iscrtavanje obrva
uređivanje i bojanje obrva i trepavica

 

BISTRO I PIZZERIA „ARKA“
TRG SVETOG MARTINA 8
TEL: 040/868-275, MOB: 098/1812-074
RADNO VRIJEME:
PON-ČET/NED – 08:00 – 22:00
PET-SUB 08:00 – 24:00

 

CAFFE BAR „MURA“
GLAVNA 24
TEL: 040/868-466
RADNO VRIJEME:
PON-ČET-NED 07:00-23:00
PET-SUB 07:00-24:00

 

CAFFE BAR „ČARLI“
TRG SVETOG MARTINA 12
RADNO VRIJEME:
PON-ČET-NED 07:00-23:00
PET-SUB, DAN UOČI PRAZNIKA 07:00-24:00

 

IZLETIŠTE GORIČANEC
DUNAJSKA 26
SV.M/M
TEL: 040 / 868-800
RADNO VRIJEME:
PON – NE RADE
UT, SRI, ČET, PET 10:00-20:00
SUB, NED 09:00-20:00

 

LIFECLASS TERME SVETI MARTIN
TOPLICE SVETI MARTIN
IZVORSKA 340313 SVETI MARTIN NA MURI
TEL. 040/315-000 / www.spa-sport.hr

 

METSS D.O.O. (TRGOVINA MJEŠOVITE ROBE)
TRG SVETOG MARTINA 13
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 07:00-20:00
NED 07:00-12:00

 

BANKOMAT MEĐIMURSKE BANKE
TRG SVETOG MARTINA 13 (ZGRADA METSSA)

 

KITRO (PREHRAMBENA TRGOVINA)
ADRESA: VRHOVLJANSKA 2
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 06:30-20:00
NED 07:00-12:00

 

PEKARNA NINAJ
TRG SVETOG MARTINA 12
RADNO VRIJEME:
PON-SUB 06:00 – 20:00
NED 08:00-12:00

 

ORHIDEJA D.O.O. (CVJEĆARA I POGREBNE USLUGE)
ADRESA: VINOGRADSKA 3
TEL: 040/868-219, FAX: 040/868-914, info@orhideja.com.hr
RADNO VRIJEME:
PON-PET 7:30 – 19:00
SUB 07:30-18:00
NED 08:00-10:00

 

FRIZERSKI SALON I ELEKTROINSTALACIJE
ADRESA: TRG SVETOG MARTINA 8
TEL: 040/868-280
RADNO VRIJEME:
PON-PET 07:30-19:30
SUB 07:00-14:00

 

FRIZERSKI SALON „IVA“
ADRESA: GLAVNA 27,
TEL: 091/786-7086
RADNO VRIJEME:
PON-PET 09:00-19:00
SUB 07:00-13:00

 

FRIZERSKI SALON „GOGA“
ADRESA: ŽABNIK, ŽABNIČKA 16
TEL: 040/868-339
RADNO VRIJEME:
PON/SRI/ČET/PET 12:00-19:00
UT 09:00-15:00
SUB 09:00-13:00

 

JAKOPIĆ TRAVEL
ŽABNIK, ZRINSKIH 40
TEL: 040/868-239
MOB: 098/460-490 | WEB: www.jakopic-travel.hr

 

AUTOSANDI D.O.O.
ADRESA: GLAVNA 2
TEL: 040/868-261
RADNO VRIJEME: 07:00-15:00

 


Ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH

Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata Zavoda. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnoj i tercijarnoj razini osigurane osobe Zavoda ostvaruju osnovom uputnice izabranog ugovornog doktora primarne zdravstvene zaštite. Zdravstvena zaštita iz obveznog zdravstvenog osiguranja na razini zdravstvenih zavoda provodi se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, te putem posebnih programa. Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

 • opću/obiteljsku medicinu
 • zdravstvenu zaštitu predškolske djece
 • zdravstvenu zaštitu žena
 • patronažnu zdravstvenu zaštitu
 • zdravstvenu njegu u kući bolesnika
 • stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu)
 • higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
 • preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata
 • laboratorijsku dijagnostiku
 • ljekarništvo
 • hitnu medicinsku pomoć.

Zdravstvena djelatnost na sekundarnoj razini obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i bolničku zdravstvenu zaštitu. Zdravstvena djelatnost na tercijarnoj razini obuhvaća obavljanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz specijalističko-konzilijarnih i bolničkih djelatnosti.

Ugovoreni sadržaji primarne zdravstvene zaštite:

 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xls)
 • Popis doktora ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti opće obiteljske medicine (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti medicine rada (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera školske djece i studenata (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti javno zdravstvo (.xls)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (.xls)
 • Popis ugovorenih zdravstvenih njega u RH (.xls)
 • Popis ugovorene laboratorijske dijagnostike na primarnoj razini zdravstvene zaštite (.xls)
 • Popis ugovorenih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis ugovorenih timova preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata u RH (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite u RH (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova javnog zdravstva (.xls)
 • Popis dežurnih ljekarni u RH (.xls)
 • Popis ugovorenih timova u djelatnosti mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti (.xlsx)
 • Mreža javne zdravstvene službe u djelatnosti patronažne zdravstvene zaštite (.xlsx)
 • Popis ugovorenih timova u djelatnosti sanitetskog prijevoza (.xls)
 • Popis ugovorenih timova medicine rada u RH (.xls)

 

Ugovoreni sadržaji specifične zdravstvene zaštite radnika

 • Popis ugovorenih doktora medicine rada (.xls)

 

Ugovoreni sadržaji bolničke zdravstvene zaštite za 2017. godinu:

 • Postelje, specijalističke ordinacije, dijagnostičke jedinice mjesta dnevne bolnice 2017. (.xls)

 

Sadržaji izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite prihvaćeni za ugovaranje za 2017. godinu

 • Popis prihvaćenih sadržaja izvanbolničke SKZZ (travanj 2017.) (.xlsx)

 

Isporučitelji pomagala

 • Isporučitelji pomagala (.xlsx)