Javna nabava

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737

MBG Općine Sveti Martin na Muri 02652854

Kontakt:

Tel: 040/868-231, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/

 

Informacije o javnoj nabavi

Podaci o javnom naručitelju:

Općina Sveti Martin na Muri
Trg Svetog Martina 7, 40 313 Sveti Martin na Muri
OIB: 90870759737

Kontakt:

Tel: 040/868-231, fax:040/868-922
e-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Web adresa: http://www.svetimartin.hr/

Postupci javne nabave se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11).

Temeljem članka 13. st. 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11), Općina Sveti Martin na Muri kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog naručitelja  – načelnik i zamjenik načelnika te s njima povezane osobe u sukobu interesa.

 

Općina Sveti Martin na Muri ina suvlasnički udio u trgovačkim društvima:

 1. Međimurje – plin d.o.o., Obrtnička 4, 40 000 Čakovec,
 2. Međimurske vode d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec.

 1. Izmjene i dopune Plana nabave 2016.
 2. Plan nabave 2017.
 3. REGISTAR BAGATELNE NABAVE-2015.
 4. REGISTAR UGOVORA

 1. Izmjene i dopune Plana nabave 2015
 2. Plan nabave 2015
 3. Plan nabave 2016
 4. PRAVILNIK O PROVEDBI BAGATELNE NABAVE
 5. PROCEDURA O PROVEDBI BAGATELNE NABAVE
 6. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima 2011-2015.

REGISTAR BAGATELNE NABAVE-2015


REGISTAR BAGATELNE NABAVE-2016


Plan nabave 2018


Izmjene i dopune plana nabave 2017