Javni poziv – natječaj

Predmet ovog Javnog poziva/natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Općine Sveti Martin na Muri namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba za financiranje iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu, sukladno: Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 8/2016); – Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2017.

U 2017. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv/natječaj, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva/ natječaja.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 258.190,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu/natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: odgoj i obrazovanje, sport i rekreacija, kultura, udruge proizašle iz Domovinskog rata, humanitarne udruge, udruge poljoprivredne proizvodnje, udruge starije životne dobi, vjerske zajednice, razvoj i demokratizacija društva, razvoj turizma, raspoređeno po sljedećim proračunskim aktivnostima…


PRILOŽENI DOKUMENTI:

 

 

Godišnji plan natječaja 2017

JAVNI NATJEČAJ(poziv) s uputama

Javni natječaj (poziv) Obrazac br. 1, Obrazac za prijavu programa – osnovni podaci

Obrazac br. 2, Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac br. 3, Izjava o partnerstvu

Obrazac br. 4, Za procjenu kvalitete prijave

Obrazac br. 5, Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

Obrazac za izradu izvjesca

Odluka o imenovanju Povjerenstva

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

Odluka o o izravnoj dodjeli financijskih sredstava bez objavljivanja javnog natječaja

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri