Natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je 4. kolovoza 2017. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog
zemljišta i proizvodnog potencijala“ s detaljnim uputama za provedbu ove operacije.

Prihvatljivi troškovi financiranja u okviru podmjere 5.2. odnose se na obnovu poljoprivrednog potencijala kao što je sanacija poljoprivrednog zemljišta, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje gospodarskih objekata, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za
poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, krčenje uništenog nasada, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja te opći troškovi (do 10% ukupnih troškova).


Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju da niste upisani u Upisnik, možete to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u *od 2. listopada do 1. prosinca 2017.* Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz mogućnost isplate predujma. Osnovni preduvjet provođenja ove mjere je da je za određeno područje županija *proglasila elementarnu nepogodu. *

Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom treba biti *najmanje 30%. *

Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj *od 1. siječnja 2014. godine* uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da *nisu započete aktivnosti sanacije štete* prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne
gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.  Ako je elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj (npr. zlatna žutica u vinogradima) uništio stabla u voćnjaku ili trsove u vinogradu, takav korisnik je prihvatljiv za financiranje iz ove operacije. Ukoliko je uništen samo urod, a stabla ili trsovi su sposobni za nastavak proizvodnje u idućem vegetativnom ciklusu – korisnik neće biti prihvatljiv za financiranje iz
ove operacije. Cilj natječaja nije nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa, nego obnova poljoprivrednog potencijala.

Pravilnik, Natječaj i Uputu u kojoj su navedeni svi uvjeti prijave na natječaj i način na koji ih zadovoljiti možete pronaći ovdje. http://www.apprrr.hr/podmjera-52—tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog zemljista-i-proizvodnog-potencijala-1404.aspx>

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti