OBAVIJEST – naknada za rođenje djeteta

Jednokratna naknada za rođenje djeteta samo je jedan od načina na koji Općina Sveti Martin na Muri nastoji pomoći
roditeljima s područja naše općine. Te se zato moli svaka rodilja koja je rodila u 2017. godini da preda zahtjev za jednokratnu naknadu u uredu općine.

Podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti dokaze potrebne za ostvarivanje prava:

1. presliku osobne iskaznice rodilje (koja živi na području općine Sveti Martin na Muri )
2. presliku uvjerenja o prebivalištu djeteta (koje živi na području općine Sveti Martin na Muri )
3. presliku rosnog lista rođenog djeteta
4. presliku žiroračuna rodilje ili člana kućanstva sa IBAN-om, preslika osobne iskaznice, OIB