OBAVIJEST O VOĐENJU POPISA GOSTIJU

Poštovani građani – iznajmljivači u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, podsjećamo Vas da uspostavom sustava eVisitor (od 1. siječnja 2016.¹), popisom gostiju smatra se i popis turista, ukoliko ste u eVisitor upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja u svom domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, bez obzira jesu li te osobe obveznici plaćanja boravišne pristojbe ili nisu (npr. djeca do 12 godina starosti, osobe s invaliditetom od minimalno 70% s jednim pratiteljem, sezonski radnici, osobe na pomoćnim krevetima, dnevni odmor i dr.); • U naprijed navedenom slučaju, niste dužni voditi i popis gostiju u obliku uvezene knjige ili u elektroničkom obliku²; • Međutim, ukoliko u sustav eVisitor niste upisali sve osobe kojima ste pružili ugostiteljske usluge smještaja, tada ste dužni te osobe upisati u popis gostiju³;

Ujedno, podsjećamo da popis gostiju za Vas može voditi i turistička agencija

Inspekcijski nadzor provodi Turistička inspekcija Ministarstva turizma, turisticka.inspekcija@mint.hr, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb.