Općinsko vijeće

ADRESA

Trg Svetog Martina 7
40313 Sv. Martin na Muri
Telefon: 040 868 231 |   Fax:  040 868 922
E-mail Općina:  opcina.svmartin@gmail.com  E-mail TZ: info@svetimartin.hr

 


NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI
g. Dražen Crnčec – HSLS | nacelnik@svetimartin.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

ZAMJENIK NAČELNIKA :
g. Martin Srša – HSLS

PREDSJEDNIK VIJEĆA
g. Petra Novinščak -SDP


ČLANOVI VIJEĆA 2017.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENTKA – HSU

PETRA NOVINŠČAK
MLADEN DOBRANIĆ
ANĐELKO TOMŠIĆ
DRAGICA ŽIVČEC
SANJA HADELA
NEVEN ZADRAVEC

HRVATSKA SOCIJALNO. LIBERALNA STRANKA – HSLS

IVICA KUTNJAK
TATJANA HAŽIĆ
MARIJAN BOGDAN
VALERIJA NOVAK
ZVONKO STOJKO

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

KRUNOSLAV COLAR
DAMIR SRŠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


opcinskovijece2013

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA 2013.-2017.


 

Jedinstveni upravni odjel
Nema

Tajnica
Vlatka Županec, E-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Telefon : 040/868 231

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Predsjednik: Ivica Kutnjak

ODBOR ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Predsjednik: Mladen Dobranić

ZAJEDNIČKO KOMUNALNO REDARSTVO ZA PODRUČJE GRADA MURSKOG SREDIŠĆA I OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI , SELNICA I VRATIŠINEC

DAN OPĆINE
11.studenog – Sveti Martin

KOMUNALNI REDARI
Drago Belše | Mobitel: 098-212-010
Antun Šimunić | Mobitel: 098-426-228