Općinsko vijeće

ADRESA

Trg Svetog Martina 7
40313 Sv. Martin na Muri
Telefon: 040 868 231 |   Fax:  040 868 922
Mobitel: 098-241-621 (načenik općine)
E-mail Općina:  opcina.svmartin@gmail.com  E-mail TZ: info@svetimartin.hr

 


NAČELNIK OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI

gosp. Franjo Makovec – HSLS

ZAMJENIK NAČELNIKA :
Petra Novinščak – SDP
GSM: 091/788 77 10


opcinskovijece2013

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA 2013.

Općinsko vijeće

Predsjednik :

Dražen Crnčec, Mob. 098 1672 469

 

Potpredsjednik:

Mladen Dobranić

Vijećnici:

MARTIN SRŠA – HSLS
DRAŽEN CRNČEC – HSLS
TATJANA HAŽIĆ – HSLS
IVICA KUTNJAK – HSLS
BRANKO POLANEC – HSLS
MARIJAN BOGDAN – HSLS
SANJA HADELA – SDP
MLADEN DOBRANIĆ – SDP
ANĐELKO TOMŠIĆ – SDP
ANICA BREZOVAČKI –HDZ
MARIJAN COLAR – HDZ
MILAN JAKLIN – Hrvatski Laburisti
ZDRAVKO KUTNJAK – HRAST

 


 

Jedinstveni upravni odjel
Nema

Tajnica
Vlatka Županec, E-mail: opcina.svmartin@gmail.com
Telefon : 040/868 231

ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE
Predsjednik
Branko Polanec

ODBOR ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Predsjednik
Martin Srša

ZAJEDNIČKO KOMUNALNO REDARSTVO ZA PODRUČJE GRADA MURSKOG SREDIŠĆA I OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI , SELNICA I VRATIŠINEC

DAN OPĆINE
11.studenog – Sveti Martin

KOMUNALNI REDARI
Drago Belše | Mobitel: 098-212-010
Antun Šimunić | Mobitel: 098-426-228