Ostali smještajni kapaciteti

Kuća za odmor “Mare” Gradiščak 133, 40313 Sveti Martin na Muri, OIB: 31871904798, Kontakt broj: 099/ 806 72 96

Kuća za odmor “Four Seasons” Grkaveščak 47 D, 40313 Sveti Martin na Muri, OIB: 46337430360, Kontakt broj: 098/ 930 56 17