Pravo na pristup informacija TZ

ZAKON PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15). Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:
• na adresu: Turistička zajednica općine Sveti Martin na Muri, Trg svetog Martina 7, 40313 Sveti Martin na Muri
• na fax broj: 040/868-922
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@svetimartin.hr
• donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

• Zakon o pravu na pristup informacijama
Imenovanje službenika za informiranje


 

Zakon o pravu na pristup informacijama, Glava VI
Obrazac-3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


Excel dokumenti

S-PR-RAS-NPF ver. 3.0.0 TZ Sveti Martin


Godisnje izvjesce TZ


Pravo na pristup informacijama – godisnje izvjesce 2017


Dodano: 7.02.2018.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu // Godisnje_izvjesce(2017)