Privremeni poredak stipendije 2017.

“Povjerenstvo za dodjelu stipendija je prema zaprimljenim zahtjevima, a u skladu s Pravilnikom o stipendiranju Općine Sveti Martin na Muri, donijelo Privremeni poredak bodovne liste za redovne i jednokratne stipendije.
Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku 8 dana od dana objave iste. O prigovoru rješava općinski načelnik u roku 8 dana od dana prijema istog, te se poslije rješavanja prigovora formira konačna lista koja se utvrđuje rješenjem. Rješenje o broju i visini redovnih i jednokratnih stipendija donosi općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija, uz suglasnot Općinskog vijeća.”


PDF DOKUMENTI:

Izvješće Povjerenstva za stipendije 2017.

Privremeni poredak studenata_2017.