PROGRAM SAVJETOVANJA POTROŠAČA

PROGRAM  SAVJETOVANJA  POTROŠAČA  – ZAŠTITA KORISNIKA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA . Utorak, 20.06.2017. godine, s početkom u 17:00 sati, Trg Svetog Martina 7 (Općinska kongresna dvorana iznad pošte).

Nositelj organizacije javnog skupa je udruga „Međimurski potrošač“, a pokrovitelj je Općina Sveti Martin na Muri

16:30 do 17:00  Doček, prijava sudionika

17:00 do 17:15   Početak rada, uvod i pozdravna riječ predsjednika  udruge „Međimurski potrošač“ – Zlatka Polišanskog

17:15 do 18:00   Izlaganje gostiju:

  1. ANDRO MARČEV, inspektor telekomunikacija HAKOM
  2. MARINA LJUBIĆ KARANOVIĆ, pravnica HAKOM
  3. IGOR VUJOVIĆ ing. telekomunikacija Društvo Potrošač Zagreb
  4. MELITA NAĐ, Udruga „Međimurski potrošač“ Čakovec

18:00 do 18:45  Pitanja sudionika