Realizirane šumske prometnice na području Općine Sveti Martin na Muri

Udruga šumoposjednika Međimurja “Jegnjed” tijekom 2014.g prijavila niz projekata financiranih iz fonda OKFŠ-a za održavanje šumskih prometnica u privatnim šumama Međimurske županije. Tijekom 2016 godine od prijavljenih projekata iz 2014 godine realizirane su dvije šumske prometnice. Tijekom prvog tromjesječja 2017 godine realizirane su još tri šumske prometnice od prijavljenih projekata iz 2014.godine. Jedna od realiziranih šumskih prometnica je sa područja općine Sveti Martin na Muri. To je šumska prometnica Vijenac prijavljene dužine 1085 m odnosno realizirane cca 400m i nalazi se na području katastarske općine Gradiščak. Projekt je Udruga prijavila u suradnji sa općinom Sveti Martin na Muri i uz stručnu pomoć Savjetodavne službe.