Savjet mladih

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Sveti Martin na Muri (u nastavku teksta Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Sveti Martin na Muri.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Sveti Martin na Muri koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetima mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do 30 (trideset) godina života.
Članove mladih bira Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na vrijeme od 3 (tri) godine.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta za Savjet mladih

 

PRILOŽENI DOKUMENTI

Javni poziv savjet mladih

Obrazac prijedlog kandidata – savjet mladih

Odluka o osnivanju Savjeta mladih