Turistička zajednica

TZ ZAPISNIK SA 13. TUR. VIJEĆA

TZ ZAPISNIK SA 14. TUR. VIJEĆA

TZ ZAPISNIK SA 15. TUR. VIJEĆA

TZ ZAPISNIK SKUPŠTINA 31.07.2017


TZ GOD.FINAN.IZVJEŠĆA 2016. ZA SJEDNICU

TZ IZVJEŠTAJ RADA 01-9.2017

TZ Odluka o izvještaju NO za rad TZ za 2016

TZ ODLUKA O IZVJEŠTAJU O RADU I AKTIVNOSTIMA TV ZA 2016. GODINU

TZ ODLUKA O ULAZNICAMA-centar za posjetitelje

TZ Odluka vijeća za novu Skupštinu

TZ PRIJED. IZMJENA I DOPUNA PROG.R I FINN PL. 2013

TZ PRIJED. PROG.R I FINN PL. 2018

TZ Zaključak o financijskom izvješću TZ do 31.6.2017

TZ zaključak o komisiji za popis imovine


Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu


Javni poziv za potpore u TZ dogadanjima u 2017


PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2017

TZ Program i financijski plan za 2015 

Financijski izvještaj 1.1.2015-31.12.2015. TZ Sveti Martin na Muri

Financijski Izvještaj TZ 3-2016

FINANC.IZVJ.30.11.2015.

GOD.FINAN.IZVJEŠĆE 2014. skupština

IZVJEŠTAJ DIREKTORA

IZVJEŠTAJ O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA

IZVJEŠTAJ RADA 01-9.2015.

IZVJEŠTAJ RADA 01-11.2015.

IZVJEŠTAJ RADA 01-12.2014.

KOMISIJA ZA POPIS IMOVINE I OBAVEZA

ODLUKA O IZVJEŠĆE NO

ODLUKA O IZVJEŠTAJU NO ZA 2014

odluka o korištenju privatnog auta u posl svrhe

ODLUKA O PPS KLUBU – PRIJEDLOG odluka o zamjeni direktora

Odluka tv o ZAJEDNIČKI PLAN KORIŠTENJA BORAVIŠNE

PRAVILA PPS KLUBA-važeće – PRIJEDLOG PRIJED. PROG.R I FINN PL. 2016

PRIJEDL.GOD.FINAN.IZVJEŠĆA 2014.

 


TURISTIČKA ZAJEDNICA SVETI MARTIN NA MURI

ČLANOVI TURISTIČKOG VIJEĆA TZ SVETI MARTIN NA MURI

RED.BR. IME I PREZIME ADRESA KONTAKT
1. FRANJO MAKOVEC – pred. Brezovec 46 098/241-621
2. SNJEŽANA SRŠA Čakovečka bb, Vrhovljan 040/868-397
3. BRANIMIR BLAJIĆ Izvorska 4, Toplice 099/263 0621
4. NIKOLA MIKAC Izvorska 4, Toplice 099/805 4061
5. SAŠA VUGRINEC Izvorska 4, Toplice 099/269 3063
6. BRANKO POLANEC Zrinskih 54, Žabnik 098/241 239
7. ROBERT ŠARDI Trg Sv. Martina 8 095/902 8238
8. DAVOR KOCEN Trg Sv. Martina 8 098/181 2074
9. FRANJO GORIČANEC Jurovec 20a 091/282 1103

 

ČLANOVI SKUPŠTINE TZ SVETI MARTIN NA MURI

RED.BR. ČLAN PREDSTAVNIK ADRESA KONTAKT
LIFFE CLASS TERME SV. MARTIN
1. BRANIMIR BLAJIĆ Izvorska 4, Toplice 099/263 0621
2. JELENA BEREČIĆ Izvorska 4, Toplice
3. SAŠA VUGRINEC Izvorska 4, Toplice 099/269 3063
4. MIRNA MIMIĆ Izvorska 4, Toplice 099/226 5564
5. JOSIP KARLOVČEC Izvorska 4, Toplice 099/219 9415
6. NIKOLA MIKAC Izvorska 4, Toplice
JAKOPIĆ TRAVEL
1. DEJAN JAKOPIĆ Zrinskih 40, Žabnik 098/ 488 105
2. JURICA JAKOPIĆ Zrinskih 40, Žabnik
TRGOVINA
EMPORIUM D.O.O. ROBERT ŠARDI Trg Sv. Martina 8 095/ 902 8238
PLEHAN D.O.O. FRANJO GORIČANEC Jurovec 20a 091/282 1103
AGROMARTIN D.O.O. SNJEŽANA SRŠA Čakovečka bb, Vrhovljan 040/868-397
OSTALI
1. POTRTI KOTAČ ROK KONČIĆ Jurovčak 79 099/707 3999

 

2. CENTAR PUKLAVEC IVANKA PUKLAVEC Žabnik, Žabnička 34 040/868-122, 091/792 4961
3. BISTRO ARKA DAVOR KOČEN Trg Sv. Martina 8 098/181 2074

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA TZ SVETI MARTIN NA MURI

RED.BR. IME I PREZIME ADRESA KONTAKT
1. NIKOLA MIKAC Izvorska 4, Toplice 099/219 9410
2. ZVONKO ŠARDI Gradiščak 7 098/811 461
3. SANDI KOPRIVEC-pred. Glavna 2, Sv. M/M 040/868-261

 


 

Dostava odluke o imenovanju članova skupštine ZA tzmž. doc
ODL O IZVJEŠĆU NO ZA 2013
ODLUKA O IZVJEŠTAJU NO ZA 2014


 

GOD.FINAN.IZVJEŠĆA 2014.
IZVJEŠTAJ RADA 01-12.2014.

 


 

ODL. O.GOD.FINAN.IZVJEŠĆA 2013.

ODLUKA O RADU TV ZA 2013


Obavijesti iznajmljivačima

 

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,
mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji –grad Čakovec – Službi za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje. Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 

 • imati standardiziranu ploču na ulazu u objekt
  u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje imati cjenik na kojem je vidljivo istaknuta kategorija, vrsta smještaja, kapacitet, cijena najma, odnosno usluga koje se pružaju, način plaćanja boravišne pristojbe i poreza.
 • cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama. Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.
 • u smještajnim jedinicama obavezno istaknuti Obavijest o podnošenju pisanih prigovora. Za prigovore gostiju možete koristiti običnu bilježnicu.
 • voditi knjigu Popis gostiju;

Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu.
Popis gostiju treba čuvati najmanje 2 godine.
Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati;

 • prijaviti Turističkoj zajednici u roku 24 sata po dolasku sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja
 • Prijava i odjava boravka turista Turističkoj zajednici podnosi se obrascem Prijava i odjava turista turističkoj zajednici koji su kupuju u knjižarama.
 • Prijava boravka turista može se izvršiti i putem maila.(ukoliko knjige vodite kompjuterski)

Za djecu bez obzira na dob ispunjava se zasebna prijavnica.

Turiste koji su strani državljani dužni ste na zasebnom obrascu (Obrazac 8a http://www.mup.hr/UserDocsImages/Dokumenti/stranci/2013/Obrazac%208a.pdf) prijaviti nadležnoj Policijskoj upravi međimurskoj u roku od 24 sata od dana pružanja smještaja.

Od dana 01. srpnja i pristupanja Hrvatske u Europsku uniju boravak gostiju iz zemalja Europske unije, Norveške, Linhenštajna i Švicarske iznajmljivači soba nisu dužni prijaviti u PU međimurskoj, a prema Zakonu o strancima, osim ako borave u Hrvatskoj duže od 15 dana.

Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!

 • za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa
 • Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
 • Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.
 • Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu.
 • voditi knjigu Evidencija o prometu

Knjiga Evidencija o prometu služi pri popunjavanju obrasca TZ koji se za prethodnu godinu  do kraja veljače tekuće godine predaje  Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda i plaćanja turističke članarine.

 •  tijekom mjeseca travnja pribaviti liječničko uvjerenje kod svog osobnog liječnika primarne zdravstvene zaštite u svrhu pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
 • Platiti boravišnu pristojbu- paušalna boravišna pristojba:

Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.

Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.

Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.

Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje Turistička zajednica dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu ili ih dobivaju u uredu zajednice kod prijave gostiju.

Obveznici plaćanja boravišne pristojbe po noćenju ( iznajmljivači koji imaju do 4 ležaja) boravišnu pristojbu mogu uplatiti uplatnicom na prijelazni račun boravišne pristojbe TZ općine Sveti Martin na Muri:

Primatelj: Boravišna pristojba Sveti Martin
Broj računa primatelja:
HR551001005-1744104740
Model 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se Vaš OIB
Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.
Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.
Članarina se plaća nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

Uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
Primatelj: turistička članarina
Broj računa primatelja: HR711001005-1744127150
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: turistička članarina

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

NAPOMENE I UPOZORENJA:
Iznajmljivači s navedenim kapacitetom mogu djelatnost iznajmljivanja obavljati i preko obrta ukoliko ocijene da bi to za njih bilo povoljnije, ali, ako raspolažu većim kapacitetom, tada djelatnost iznajmljivanja moraju obavljati preko obrta.

Privatnim iznajmljivačima prag za ulaz u sustav PDV-a povećan je s dosadašnjih 85.000,00 kn na 230.000,00 kn. Privatni iznajmljivači koji do kraja godine ne ostvare primitke veće od 230.000,00 kn ne postaju obveznici PDV-a od 01. siječnja 2013.g. i nisu se obvezni prijaviti u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost u nadležnoj Poreznoj upravi. Više možete saznati na na www.porezna-uprava.hr i www.mint.hr