Udruga umirovljenika

 

UDRUGA UMIROVLJENIKA

MATICA UMIROVLJENIKA HRVATSKE
UDRUGA UMIRVLJENIKA MŽ ČAKOVEC
PODRUŽNICA SVETI MARTIN NA MURI
TEL: 040 868 671

PODRUŽNICA UMIROVLJENIKA
SV. MARTIN NA MURI

email adresa: uusvetimartin@gmail.com


 

Aktivnosti podružnice umirovljenika Sv. Martin na Muri u prvom polugodištu 2015. godine

Na svojoj 10. sjednici svih odbora podružnice umirovljenika Sveti Martin na Muri održanoj 15.07.2015. sumirane su aktivnosti o radu podružnice u prvom polugodištu, kao i financijsko stanje i trenutno stanje članstva, te predstojeće aktivnosti, pa o svemu rečenome ovim putem želimo upoznati članstvo i ostale zainteresirane.
Djelovanje podružnice odvijalo se sukladno prihvaćenom planu rada za ovu godinu, a konkretni rezultati izgledaju otprilike kako slijedi.
Odbori pri podružnici (izvršni odbor, nadzorni odbor i odbor za sport i rekreaciju) održali su dva sastanka, a u travnju održana je Godišnja izvještajna skupština uz prisustvo 55 članova.
Godišnja izvještajna skupština održana je također za Udrugu umirovljenika međimurske županije dana 04.06., a istog je dana održana i tradicionalna proslava bračnih parova sa 50 i 60 godina braka. Iz naše podružnice proslavi su prisustvovala 4 para sa 50 i 4 para sa 60 godina zajedničkog života.
Jedan od najznačajnijih vidova djelovanja podružnice, sportsko-zabavni susreti članova, započeli su 21.05. županijskim sportskim susretom podružnica MŽ. Našu podružnicu zastupalo je 14 učesnika, a naša članica Marija Šardi osvojila je prvo mjesto u pikadu! Do polugodišta održana su još 2 sportsko-zabavna susreta sa susjednim podružnicama – 24.05. mi smo bili domaćini susreta u restoranu “Fontana” –Mačkovec sa ukupno 176 učesnika iz pet podružnica , gdje su naše članice osvojile drugo mjesto u pikadu i drugo mjesto u visećoj kuglani, a srebrnu medalju u pikadu osvojila je Marija Horvat. Drugi sportsko-zabavni susret održan je u organizaciji podružnice Vratišinec 14.06. sa 39 učesnika iz naše podružnice i našim lijepim uspjehom- u pikadu žene su osvojile prvo mjesto ekipno i prvo i drugo mjesto pojedinačno (Anka Koprivec i Julijana Perčić), muški pak su osvojili u gađanju drugo mjesto ekipno i treće mjesto pojedinačno (Juraj Rašperger). Na međunarodnom sportsko-zabavnom susretu u Crikvenici 02.05. među članovima iz MŽ sudjelovali su bračni par Ploh. Zabavni susret naših članova(58 učesnika) uz ribu i živu glazbu održan je 19.05. u ribičkom domu u Žabniku.
Od ostalih zabava koje smo organizirali za naše članove treba spomenuti zabavu za Valentinovo u restoranu “Klet seoski turizam Goričanec” Sv Martin na Muri, te zabavu u povodu Dana žena u restoranu “Monika” Železna Gora gdje je sudjelovalo 64-ero članova, uz male prigodne poklone našim članicama koje je donirala naša općina.
Organizacija izleta za naše članove također je značajan vid djelovanja podružnice. Tako se tokom polugodišta posjetilo Poljoprivredni sajam u Gudovcu (20.03. sa 32 učesnika), od 06-08. Svibnja 50-ak članova krstarilo je “Dunavom kroz historiju”, sajam cvijeća u Badenu kod Beča posjetilo je 38 članova, na promotivnom izletu u Banja Vručici (BiH) 12. i 13. ožujka bilo je 9 članova, a na promotivni izlet u hotel “Luka” na Dugom otoku, u organizaciji domaćina, od 20.-23.06. otputovali su predsjednik Mirko Krajačić sa suprugom. Vezano uz ljetovanje naših članova u Crikvenici, posjetio nas je predstavnik “Thalassotherapie ” radi detaljnog dogovora o boravku kod njih tokom srpnja.
Ovo je kratak sažetak djelovanja tokom prve polovice godine 2015. Uskoro nam slijedi posjet manifestaciji „Hotiški ribiški dnevi“ u susjednoj nam Sloveniji, te dvanaest dnevno ljetovanje u Crikvenici, pa „Dani turizma“ naše općine, a o svemu tome drugom prigodom.

U Svetom Martinu na Muri, 18.07.2015.

Mirko Krajačić