Ulaznice Mlin na Muri

Temeljem članka 28. Statuta (Službeni glasnik 01/10) Turističke zajednice Općine Sveti

Martin na Muri, Turističko vijeće Općine Sveti Martin na Muri je na 4. sjednici održanoj

dana 25.10.2010. godine donijelo

 

ODLUKU

o troškovniku ulaznica za „Mlin na Muri“ i za „Skelu“ u Žabniku

 

Cijena ulaznice za „Mlin na Muri“ za odrasle i srednjoškolski dobi je 10,00 kuna po

osobi, a za osnovnoškolsku djecu i višu grupu vrtića je 5,00 kuna po osobi.

 

Cijena vožnje „Skelom“ je: grupa do 20 osoba – 50,00 kuna,

grupa od 20 do 50 osoba – 100,00 kuna,

grupa od 50 do 100 osoba – 150,00 kuna.

 

 

Turističko vijeće Općine Sveti Martin na Muri Sveti Martin na Muri,25.10. 2010. godine

 

Predsjednik

Franjo Makovec