ZAPISNIK O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Sukladno Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri (SGFMŽ, br. 8/16)  i Poslovniku Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja, za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava

ZAPISNIK O OTVARANJU PRISTIGLIH PRIJAVA

za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja i za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja za ocjenjivanje prijava Općine Sveti Martin na Muri

u sastavu: Petra Novinščak, Zdravko Kutnjak i Ivica Kutnjak

Podaci o davatelju financijskih sredstava:

OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI,JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL,  TRG SVETOG MARTINA 7,

40 313 SVETI MARTIN NA MURI, OIB: 90870759737

Prioritetno područje:  Obrazovanje i odgoj, sport i rekreacija, kultura i turizam, udruge građana i vjerske organizacije, razvoj društva – potpore mladim

 

Naziv javnog poziva/natječaja: JAVNI POZIV/NATJEČAJ korisnicima proračuna Općine Sveti Martin na Muri za dostavu prijava za financiranje programa i projekata namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba Općine Sveti Martin na Muri za 2017. godinu

 

Datum i mjesto objave, klasa: KLASA:402-08/17-01/01, URBROJ:2109-17/17-01/05, SVETI MARTIN NA  MURI, 20.03.2017.

Ukupna vrijednost objave javnog poziva/natječaja: 258.190.00 kuna

Raspon sredstava: 1.000,00 kuna – 50.000,00 kuna

Okvirni broj planiranih ugovora: 20

Krajnji rok za podnošenje prijava: 21.04.2017. godine

Mjesto i datum otvaranja prijava: Sveti Martin na Muri, 24. 04. 2017. godine

Vrijeme početka otvaranja prijava: 16,30

 

Rang-lista s dodijeljenim bodovima svih prijavitelja // EXCEL